Curs revizuirea revizuirilor de pedere

Procesul de revizuire este alcătuit din două etape. La Commission européenne s'était engagée à faire étroitement participer le Parlement européen au processus de révision.

Comisia Europeană s-a angajat în trecut să implice mai strâns Parlamentul European în procesul de revizuire. Les États membres apportent leur soutien à la Commission pendant le processus de révision des listes. Comisia este asistată de statele membre în timpul procesului de revizuire a listelor. Une évaluation honnête de l'impact réel de ces changements s'impose pendant le processus de révision.

Se impune o evaluare corectă a impactului real al acestor modificări în cursul procesului de revizuire.

revisione del - Traducere în română - exemple în italiană | Reverso Context

Si nous devions suivre cette voie, il faudrait que ces listes reposent sur des critères clairement définis et soumis à un processus de révision. Dacă am urma această cale, aceste liste ar trebui să se bazeze pe criterii clar definite şi să fie supuse unui proces de revizuire.

pierdere în greutate battle creek

Regulamentul CE nr. Le processus de révision doit donc prendre en considération ces nouvelles circonstances.

Prin urmare, procesul de revizuire trebuie să ţină cont de acest context. Compte tenu des différentes phases du processus de révision, il convient de prolonger la période en cause de dix-huit mois. Având în vedere etapele diferite ale procesului de revizuireeste necesară prelungirea perioadei de valabilitate respective cu 18 luni.

moong dal cheala pentru pierderea în greutate

La participation de l'ensemble des acteurs concernés à ce processus de révision revêt une importance cruciale. Este esențial ca în procesul de revizuire să fie implicate toate părțile interesate. C'est avec cette idée à l'esprit qu'ensemble, nous avons commencé le processus de révision en juin de l'année dernière.

Am avut în vedere acest lucru atunci când am început împreună procesul de revizuire în luna iunie a anului trecut.

  1. Ричард велел Николь шагнуть в сторону, а сам осторожно отодвинул левую створку двери.
  2. Голос его угас.
  3. Спасибо, - ответил Майкл, подходя к окну.

Cette recommandation servira de base à la révision du point 4. Această recomandare va servi curs revizuirea revizuirilor de pedere bază pentru revizuirea punctului 4.

Conformément aux conclusions du Conseil européen tenu à Stockholm les 23 et 24 marsle présent règlement constitue la première étape d'un processus de révision complète. În urma concluziilor Consiliului European de la Stockholm din 23 și 24 martieprezentul regulament reprezintă o primă etapă a unui proces de revizuire completă.

pierderea în greutate provocări nederland

Il appelle également la Commission à indiquer clairement, à la fin du processus de révision, comment les contributions des parties intéressées ont été prises en considération. De asemenea, curs revizuirea revizuirilor de pedere Comisia să indice în mod clar la sfârșitul procesului de revizuire modul în care a luat în considerare contribuțiile părților interesate.

phd max forță arzătoare grase

Le processus de révision de la PEV renforcera la nécessité d'une approche équilibrée à l'égard de notre voisinage, qu'il s'agisse de l'Est ou du Sud. Procesul de revizuire a PEV va consolida necesitatea unei abordări echilibrate privind vecinătatea noastră, atât din est, cât și din sud.

Dans le cadre du processus de révision, différentes propositions ont déjà été présentées, dont la plus importante est indubitablement celle liée au crime d'agression. În cadrul procesului de revizuire au fost deja prezentate câteva propuneri, dintre care cea mai importantă este, indubitabil, cea referitoare la crimele de agresiune. Le rapport de la Commission doit servir de base à un processus de révision visant à éliminer, autant que faire se peut, les principales difficultés identifiées.

A intervenit o problemă.

Raportul Comisiei trebuie să se afle la baza unui proces de revizuire urmărind să reducă în cât mai mare măsură dificultățile identificate. Cependant, bien que l'analyse d'impact soit à présent terminée, la Commission n'a partagé aucune information sur celles de ces possibilités qui a été privilégiée pendant le processus de révision.

Cu toate acestea, în pofida faptului că evaluarea de impact este acum finalizată, Comisia nu a oferit informații referitoare la opțiunea preferată în procesul de revizuire.

Program de Gandire Pedagogica Strategica - Curs 1

Cet amendement remplace la proposition du rapporteur, laquelle pourrait compromettre le cadre européen d'interopérabilité qui est actuellement soumis à un processus de révision.

Înlocuieşte propunerea raportorului, care ar putea compromite Cadrul de interoperabilitate european, aflat în prezent în proces de revizuire.

filipineze de pierdere în greutate cafea

Les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées, et les méthodes d'évaluation ainsi produites doivent être incorporées dans la STI via un processus de révision. Specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare și metodele de evaluare produse în acest mod trebuie incluse în STI prin procesul de revizuire.

Account Options

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Ciò aveva condotto a una revisione del contratto, con un incremento dei costi. În consecinţă, contractul a fost revizuitcosturile fiind majorate. La revisione del sistema attuale in corso potrebbe portare all'inclusione di ulteriori settori e gas. În plus, o revizuire a schemei, care este în curs de desfășurare, ar putea face ca aceasta să cuprindă mai multe sectoare și gaze. La Commissione ha presentato una proposta di revisione del proprio regolamento finanziario.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  • Pastile pentru slabit regenon
  • Как фантастично, если наш Узел действительно _переместился_, - взволнованно сказал Ричард, - и мы увидим его вновь там, по другую сторону от нашей Солнечной системы.
  • Он очертил одну из звезд, через несколько секунд комната наполнилась светом юной звезды.
  • Когда я оказалась здесь, - вступила в разговор Эпонина, - Элли едва начинала понимать язык октопауков.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Regim alimentar pentru slabit barbati un exemplu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că în această materie există precedent constituțional și nu există temeiuri pentru reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale. Prin Decizia civilă nr.